1Öğrenciler lise veya meslek lisesi diplomaları ile istedikleri bölümde İngilizce, Bulgarca Bulgaristanda eğitim alabilmektedirler.

Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Bulgaristanda eğitim Avrupa standartlarındadır. Bulgaristan ÖSS şartı olmamasından dolayı son yıllarda Avrupa’da en çok tercih edilen ülkedir.

Bulgaristanda eğitim için lise veya dengi okul mezunu olmak ve diploma not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan üniversiteleri öğrencilerin lise transkriptlerine göre kabul belgesi verirler. Bulgaristanda eğitim mühendislik bölümleri için fizik ve matematik, tıp bölümleri için kimya ve biyoloji derslerinin not ortalamaları değerlendirilir.

Bulgaristanda lisans tamamlama

Türkiye’de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi bölümlerinde Bulgaristanda lisans tamamlama programına katılabilirler. Meslek yüksekokulu mezunları önce Bulgaristanda üniversite hazırlık dil eğitimi almaları gerekir. Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu dil sertifikası ile Bulgaristan Üniversitelerinin 3.sınıfına doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristanda Hazırlık Dil Okulu

Öğrenciler Bulgaristanda hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık okuluna başlamadan önce karar vermesi gerekir. Bulgaristanda hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristanda hazırlık okulu İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Bulgaristan eğitim bölümleri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Bulgarcadır. Uluslar arası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Radyofizik, Matematik,  Kimya, Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, ekonomi, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristanda hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, tarih, uluslararası hukuk, , gazetecilik  bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Başvuruları

Bulgaristanda eğitim başvuruları haziran ayında başlar. Bulgaristan üniversiteleri kabul belgesi 4-5 haftada alınmaktadır. Bulgaristan öğrenci vizesi de 4-5 haftadır. Öğrencilerin Bulgaristanda eğitim alabilmesi için 8-10 haftaya ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bulgaristanda eğitimBaşvuru ve Kayıt Belgeleri

Tüm belgeler Valilik veya kaymakamlık’ta  apostil yapılmalıdır.

1.Diploma; Lise veya Meslek Lisesi diplomanın aslı, noter onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi.
2.Transkript; Lise veya Meslek Lisesi 1,2,3,4 sınıf notlarını gösteren not çizelgesi belgesi.
3.Öğrenim Görme Hakkı Belgesi; Mezun olduğunuz lise veya meslek lisesinden alınacak olan Türkiye’deki Üniversitelerde okumaya hakkınız olduğuna dair yazı.
4.Taahhütname; Anne veya babası tarafından, öğrencinin Bulgaristanda üniversite eğitim süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname.
5. Sağlık Raporu; Son bir ay içerisinde özel hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınmış olması gerekir. “Fiziki ve ruh sağlığı açıdan herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmesi tıbben uygundur.” yazılması gerekir.
6. Pasaport; En az 2 yıl geçerli olmalıdır.
7. 6 adet biyometrik fotograf

Bulgaristanda Eğitim Şartları

Bulgaristanda eğitim almak için meslek lisesi veya lise mezunu olmak yeterli olmaktadır. Bulgaristanda üniversite dil hazırlık okula devam ederler. Başarılı olduklarında İstedikleri bölümde Bulgaristanda eğitim alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Puanları

Bulgaristanda Eğitim Puanları yoktur. Bulgaristanda Eğitim için diploma yeterli olmaktadır.

Bulgaristanda Eğitim ÖSS

Bulgaristanda eğitim için ÖSS şartı aranmamaktadır.

Bulgaristan Üniversiteleri YÖK Denklik

Bulgaristanda üniversiteleri YÖK Denklik vardır. Diplomalar Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir.

Bulgaristanda Eğitim Bölümleri 

Bulgaristanda eğitim bölümleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarcadır. IELTS 6,5 veya TOEFL IBT 79 gibi İngilizce uluslar arası yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristan üniversiteleri 1.sınıfa doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristanda Beslenme Giderleri, Bulgaristanda Yurtlar, Evler, Bulgaristanda Ulaşım

Bulgaristanda beslenme giderleri 200-250 € arasındadır. Bulgaristanda eğitim alan öğrenciler gıda malzemelerini marketlerden temin etmektedirler. Bulgaristanda yurtların yakınlarında büyük marketler bulunmaktadır.

Bulgaristanda üniversitelerin kampüs yurtları bulunmaktadır. Bulgaristanda Yurtların fiyatları 60-150 € arasındadır. Bulgaristanda eğitim alan öğrenciler 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristanda ev kiralayabilirler. Bulgaristanda ev kiraları 200-300 € arasındadır.

Bulgaristanda öğrenciler ulaşım için aylık abone kartı kullanmaktadır. Bulgaristanda ulaşım dolmuş, otobüs ve metro ile yapılmaktadır. Bulgaristanda Yurtlar- Üniversiteler arasında ulaşım sıkıntısı yoktur.

Bulgaristanda Eğitim Ücretleri

Bulgaristanda eğitim ücretleri hazırlık okulunda genelde 2500 €’dur. Bulgaristanda eğitim ücretleri İngilizce hazırlık okulu tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerinde 4500-4800 € arasındadır.

Bulgaristanda eğitim ücretleri lisans bölümlerine göre İngilizce veya Bulgarca dillerinde 2500-4800 € arasında değişmektedir. Bulgaristanda eğitim ücretleri İngilizce bölümlerinde yüksektir. Bulgaristanda eğitim fiyatları tıp lisans 6000-8000 € arasındadır.

Bulgaristan’a  Yatay Geçiş, Transfer

Türkiye’ de örgün 4 yıllık üniversite eğitimine devam eden öğrenciler isterlerse Bulgaristan’a  yatay geçiş yapabilirler.

Bulgaristan’a yatay geçiş (transfer) sonrası Bulgarca, İngilizce, Almanca gibi dillerin hazırlık sınıfına devam ederler. Başarılı olduktan sonra lisans bölümlerine devam edebilirler. Öğrencilerin Türkiye’de aldıkları dersleri Bulgaristan Üniversitelerinde saydırabilirler.

Bulgaristan Yüksek Lisans

Bulgaristan Yüksek Lisans başvuru tarihleri Temmuz ayında başlar. Bulgaristan Yüksek Lisans eğitim süresi 1,5- 2 yıldır.

Bulgaristan Yüksek Lisans yapmak için lisans diploması yeterlidir. Lisans mezuniyet derecesi önemli değildir. Bulgaristan Yüksek Lisans bölümleri İngilizce ve Bulgarca verilmektedir.

Bulgaristanda Para Birimi, Bulgaristanda Banka

Bulgaristan Para Birimi Leva’dır. Lev’de, Türk para birimi TL’de ki kuruş gibi bozuk paraların tanımlanması için Stotin kavramı vardır.  1 Lev =  100 Stotinki.

Bulgaristanda Sofya ve Plovdiv’de  Ziraat Bankası şubeleri vardır. Öğrenciler diğer Bulgaristan bankalarında da hesap açtırabilirler. 

Bulgaristanda Askerlik Tecili

Bulgaristanda eğitim öğrencileri hazırlık dil okulu sırasında max 2 yıl, 29 yaşına kadar askerlik tecili yaptırabilirler. Lisans eğitimi sırasında max 6 yıl, 29 yaşına kadar askerliklerini tecil yaptırabilirler.

Bulgaristan’da askerlik tecil işlemleri TC Bulgaristan Konsolosluğunda yapılmaktadır.