1

Bulgaristanda üniversite başvuru belgeleri Lise Diploması, Lise Not Dökümü(transkript), Sağlık Raporu, Pasaport belgeleridir. Bulgaristan üniversiteleri lise ders notlarına göre (3 ve üzerinde olmasına göre)  öğrencilere kabul belgesi vermektedir.

Bulgaristanda Üniversite başvuru ve kayıt belgeleri

Pasaport
Biyometrik Fotoğraf (6 adet)
Lise Diploması
Lise Not Dökümü (transkript)
Taahhütname (Noter tasdikli)
Sağlık Raporu
Yüksek Öğrenim Görme Hakkı Belgesi
Muaafakatname (18 yaş altı öğrenciler için gerekli) (Noter tasdikli)

Bulgaristanda Üniversite bölümleri kabul dersleri ve ortalamaları

Bulgaristan üniversiteleri Lise1,2,3 ve 4.sınıf ders ortalamasının 3 ve üzerinde olmasına göre değerlendirir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri için Kimya ve Biyoloji dersleri

Mühendislik Bölümleri için Matematik, Fizik dersleri

(Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik, Endüstri Tasarımı, Taşımacılık Tekniği ve Teknolojisi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği)

Mimarlık için Matematik, Resim, Fizik dersleri

Kimya Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Petrol Mühendisliği için Matematik, Fizik, Kimya dersleri

Gıda Mühendisliği Matematik, Kimya dersleri

Sosyoloji Bölümleri için Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dersleri

Pedagoji Bölümleri için Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya Yabancı Dil dersleri

Veteriner Hekimliği Bölümleri için Biyoloji dersleri

Hukuk Bölümleri için Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dersleri

Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümleri için Coğrafya, Yabancı Dil, Matematik dersleri

Pazarlama, Muhasebe, İstatistik, İşletme, Bölümleri için Coğrafya, Tarih, Matematik dersleri

Psikoloji Bölümleri için Yabancı Dil ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri

Gazetecilik Bölümleri için Türk Dili ve Edebiyatı dersleri

Avrupa Birliği İlişkileri Bölümleri için Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil dersleri

Spor Bölümleri için Beden Eğitimi, Biyoloji dersleri