1Bulgaristanda üniversite bölümleri dili İngilizce, Almanca, Bulgarca, Fransızcadır. Bulgaristanda üniversite bölümleri için lise veya meslek diploması yeterli olmaktadır. Bulgaristanda üniversite İngilizce bölümleri her üniversite de bulunmamaktadır. Bulgaristanda üniversite bölümleri arasında İngilizce dili tercih edilmektedir.

Öğrenciler Bulgaristanda üniversite bölümleri İngilizce dilinde mühendislik, tıp, ekonomi alanlarını tercih etmektedir. Bulgaristanda üniversite bölümleri YÖK denklik bulunmaktadır. 

SOFYA ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜMLERİ

Sofya Tıp Üniversite Bölümleri 

Sofya Tıp  Fakültesi (İngilizce- Bulgarca)
Sofya Eczacılık Fakültesi (İngilizce- Bulgarca)
Sofya Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce- Bulgarca)
Sofya Tıp Koleji; Halk Sağlığı Fakültesi, Hemşirelik,  Ebelik, Diş Teknisyenliği, Kamu Sağlığı ve Sağlık Bakımı Yönetimi, Sağlık Bakımı bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Sofya Teknik Üniversite Bölümleri 

Elektrik mühendisliği,  Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi, Isı Transferi Mühendisliği, Elektrik enerjisi üretimi ve elektrik teknolojisi, Haberleşme teknikleri ve teknolojisi, Havacılık Araçları ve Teknolojisi, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği, Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği, Otomasyon, Tasarım Mühendisliği, Ulaşım Araçları ve Teknolojisi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Taşımacılık Tekniği ve Teknolojileri,  Telekominasyon Mühendisliği,  Uçak mühendisliği bölümlerinde İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Kliment Ohridski Üniversite Bölümleri

Tıp Fakültesi,  Tıp Rehabilitasyon, Yazılım Mühendisliği, Psikoloji, Hukuk, Felsefe, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Turizm,  Tarih, Gazetecilik ve Basın, Filoloji Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji,  Pedagoji Fakültesi, Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi,  Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya, İngiliz Filolojisi, Müzik, Basın ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi, Kamu İlişkileri,  Fakültesi, Ekonomi, İktisat Yönetimi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir

Avrupa Ülkeleri İlişkileri İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversite Bölümleri 

Mimarlık, Şehir Planlama, Bina İnşaatı,  Su Tedariki ve Kanalizasyon, Demir Yolu,    Şehir Yapılanması, Konut Binaları, Sanayi ve Tarım Binaları, İç Dizayn Mimarisi, Bina ve Donatım İnşaatı,  İnşaat Materyalleri ve İzolasyonu, Fizik, Yol İnşaatı,   Matematik,  Kamu Bilimleri, Mekanik İnşaat,  Jeodezi, Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

İnşaat Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Yüksek İnşaat Lüben Karavelov Üniversite Bölümleri

Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

İnşaat Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversite Bölümleri

Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Hukuk, Siyaset Bilimi, İstatistik ve Ekonometri, Makroekonomi, Pazarlama, Sanayi Ekonomisi, Ticaret Ekonomisi,  Turizm, Endüstri Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Lojistik Ekonomisi, Maliye, İşletme, Halkla İlişkiler, Bankacılık ve Sigortacılık, Gazetecilik, Medya ve İletişim, Kamu Yönetimi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ekonomi,  Finans İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Kimya Teknojileri ve Metalürji Üniversite  Bölümleri 

İnorganik Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Organik Kimya Mühendisliği, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Metalürji Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

Endüstriyel Kimya Mühendisliği Fransızca eğitim verilmektedir.

Sofya Spor Akademisi Üniversite Bölümleri 

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Animasyonu, Spor Menajerliği, Antrenörlük (56 spor dalı)  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Sofya Sanat Akademisi Bölümleri

Ressamlık,  Heykeltıraş,  Kitap ve Matbaa Grafiği, Renkli Duvar Resmi Sanatı, Grafiker Ressam, Metal Sanatı, Moda ve Tasarım,  Restorasyon Sanatı, Seramik Sanatı,   Stenografi Sanatı,  Oymacılık Sanatı, Tekstil Sanatı,  Reklam Dizaynı,  Porselen ve Cam Sanatı  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Sofya Maden Jeoloji Üniversite Bölümleri 

Jeoloji Mühendisliği, Jeolojisi, Uygulamalı Jeofizik Sondaj, Ekoloji ve Çevre Koruma Maden Kaynakları Petrol ve Gaz Sanayi  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Sofya Ormancılık Teknik Üniversite Bölümleri 

Orman İdaresi, Orman Ekonomisi, Peyzaj Mimarlığı, Avcılık ve Balıkçılık, Ekoloji ve Çevre Korunması bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Veterinerlik İngilizce eğitim verilmektedir.

Sofya Yeni Bulgar Üniversite Bölümleri

Mimarlık ve Tasarım,  İktisat ve İşletme,  Hukuk, Felsefe ve Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Biyomedikal Bilimler, Sinema, Reklam ve Show Business, Psikoloji, Güzel Sanatlar, Tiyatro, Telekomünikasyon, Otel ve Restoran Yönetimi, Sinema ve Televizyon, Fotoğrafçılık, Ekoloji ve Çevre Yönetimi, Pazarlama, Gazetecilik,  Halkla İlişkiler, Plastik Sanatlar, İngiliz Etütleri, Alman Filolojisi, İtalyanca Filolojisi, Fransızca Filolojisi, Müzik bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir..

Siyaset Bilimi, Otel ve Restoran Yönetimi Fransızca eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Ağ Teknolojileri, Siyaset Bilimi İngilizce eğitim verilmektedir.

Avrupa Politeknik Üniversitesi Bölümleri

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık (5 yıl)
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları
Telekomünikasyon

EDEBİYAT VE SOSYAL BİLİMLER

İşletme ve e-İş Yönetim
Yönetim
Sosyoloji
Psikoloji
Kamu Yönetimi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Mimarlık (5 yıl)
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Ekonomi  (İşletme ve e-İş Yönetim, Yönetim)
Psikoloji bölümlerinde İngilizce eğitim verilmektedir.

STARA ZAGORA TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜMLERİ

Stara Zagora Trakya Üniversite Bölümleri 

Veteriner Hekimliği,  Tıp,  Sağlık Hizmetleri Sosyal Faaliyetleri, Tarım Mühendisliği, Tarımcılık, Ekoloji ve Çevre Koruma, arım Ekonomisi, Hayvancılık, Pedagoji Fakültesi, İlkokul Pedagojisi ve Yabancı Dil, Özel Pedagoji,  Okul Öncesi  ve İlk Okul Pedagojisi,  Sosyal Pedagoji bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Stara Zagora Trakya Tıp Üniversite Bölümleri 

Tıp Fakültesi (İngilizce- Bulgarca) 

Tıp Koleji (İngilizce- Bulgarca)

PLEVEN ÜNİVERSİTELERİ BÖLÜMLERİ

Pleven Tıp Üniversite Bölümleri

Pleven Tıp  Fakültesi(İngilizce- Bulgarca)

Pleven Kamu Sağlığı Fakültesi (İngilizce- Bulgarca)

Hemşire, Ebelik, Sağlık Bilim Koleji bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

PLOVDİV ÜNİVERSİTELERİ

Plovdiv Tıp Üniversite Bölümleri

Plovdiv Tıp  Fakültesi (İngilizce- Bulgarca) 

Plovdiv Diş Hekimliği (İngilizce- Bulgarca)

Plovdiv Eczacılık bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Plovdiv Paissi Hilendarski Üniversite Bölümleri 

Tüm bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

MATEMATİK VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ;  Bilişim, Matematik, Matematik ve Enformatik, İşletme Bilişim Teknolojisi, Uygulamalı Matematik,

FİZİK FAKÜLTESİ; Fizik Mühendisliği, Fizik Bilgi ve iletişim, Fizik ve Matematik, Medikal Fizik

BİYOLOJİ FAKÜLTESİ; Biyoloji, Ekoloji ve çevre koruma, Biyoloji ve Kimya, Biyoteknoloji endüstrileri ekolojisi, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoinformatik, Biyoloji ve fizik     

KİMYA FAKÜLTESİ; Kimya, Kimya ve Fizik, Tıbbi Kimya, Hesaplamalı Kimya, , Pazarlama ve Kimya     

EKONOMİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ; Makroekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Pazarlama,

FİLOLOJİ FAKÜLTESİ; Bulgar  dili ve edebiyatı, Slav Çalışmaları – Çekçe, Lehçe, Sırpça Dili, Rus Araştırmaları,  Balkan Dilleri, Uygulamalı Dilbilim, Bilgi teknolojileri ile Dilbilim Bulgar dil ve tarih,  Bulgar ve Yunan dili, Bulgar ve Türk dili, Bulgar dili ve Çince dili, Rusça ve İngilizce dili, Bulgarca ve İngilizce, Bulgar ve Fransız dili, Bulgarca ve Almanca Bulgar ve Rus dili, Bulgarca ve İspanyolca dili, Rus ve Fransız dili, Rusça ve Almanca dili İngilizce ve Fransızca dili, İngilizce ve Almanca dili, İngiliz dili

FELSEFE VE TARİH FAKÜLTESİ; Felsefe, Sosyoloji, Etnoloji, Tarih, Arkeoloji     

EĞİTİM FAKÜLTESİ; Eğitim, Psikoloji, İlkokul ve Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim, Beden Eğitimi, Drama Tiyatrosu, Okul öncesi eğitim ve yabancı dil, İlkokul pedagojisi ve yabancı dil, Sosyal Eğitim, Caz ve pop performansı sanat – eğitim, Müzik – Öğrenme, Güzel Sanatlar Pedagoji – Eğitim

HUKUK FAKÜLTESİ

Plovdiv Gıda Teknojileri Üniversite  Bölümleri

Makina Mühendisliği,  Et ve Süt Teknolojileri, Tahıl, Ekmek ve Tatlı Teknolojisi, Tütün Ürünleri Teknolojisi,  Makine ve Cihaz yapımı, Konserve ve Soğutma Teknolojisi, Şarap ve Bira Teknolojisi,  Isı tekniği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Turizm, İşletme İngilizce eğitim verilmektedir.

Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversite Bölümleri

Tarım Mühendisliği, Tarım Fakültesi,  Ekonomi Fakültesi, Ziraat Fakültesi,  Ziraatçılık, Bitki Koruması ve Zirai Ekoloji, Bitki Koruması, Ekoloji,  Hayvancılık, Bağcılık, Ziraat Ekonomisi, Ziraat Turizmi, Pazarlama bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Ekonomi  bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

Plovdiv Teknik Üniversite Bölümleri 

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Otomasyon Enformasyon ve Yönetim Tekniği Uzmanı,  Makina İnşaat Tekniği ve  Teknolojisi Uzmanlığı,  Makine ve Alet Yapımı Uzmanlığı, Nakliyat Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Endüstri Mühendisliği  bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

Plovdiv Avrupa Koleji Bölümleri

Ekonomi, Muhasebecilik, İş yöneticiliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji  Bölümleri

Siyaset Bilimi ve Politika, Muhasebecilik, Finans, Turizm bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Plovdiv Müzik Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi Bölümleri 

Orkestra Şefliği, Ton Şefliği, Sanat Yönetmenliği, Müzik Eğitimi, Klasik Enstrümanlar Sanatı,  Kompozisyon,  Fotoğrafçılık, Müzik Pedagojisi, Sahne Koreografisi, Müzikal Koreografi, Tiyatro Aktörlüğü  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

VARNA ÜNİVERSİTELERİ

Varna Tıp Üniversite Bölümleri

Tıp 

Diş Hekimliği 

Eczacılık 

Varna Tıp Koleji

Halk Sağlığı, Sağlık Müfettişi, Diş Teknisyeni, Fizyoterapi Yardımcısı, Rongen Teknisyeni, Hemşirelik, Medikal Kozmotik bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 3350 €

Varna Teknik Üniversite Bölümleri

GEMI İNŞA FAKÜLTESI
Gemi İnşa Mühendisliği
Gemi Makinaları
Navigasyon
Deniz Ulaştırma MÜhendisliği

ELEKTRIK MÜHENDISLIĞI FAKÜLTESI

Elektrik Mühendisliği
Elektrik
Elektronik ve Elektrik
Teorik ve Ölçme Elektrik Mühendisliği

ELEKTRONIK FAKÜLTESI

Mikroelektronik ve Elektronik Ekipman
İletişim Teknolojileri
Toplum ve Hukuk Araştırmaları
Haberleşme Mühendisliği

MAKINE VE İMALAT MÜHENDISLIĞI

Takım Tezgahları
Malzeme Bilimi ve Teknoloji
Endüstriyel Tasarım
Otomotiv Mühendisliği
Endüstriyel Yönetim

BILGISAYAR TEKNOLOJISI VE OTOMASYON FAKÜLTESI

Bilgisayar Mühendisliği
Otomasyon Mühendisliği
Bilgisayar Bilim ve Teknoloji

DENİZ BİLİMleri VE EKOLOJİ FAKÜLTESİ

Ekoloji ve Çevre
Navigasyon
Ekonomi ve Yönetim
Ekoloji ve Çevre Koruma bölümleri Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi, Elektronik Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Deniz Tekniği Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Elektrik Mühendisliği, Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği, Uzak Yol Gemi Kaptanlığı, İşletme Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği), Avrupa Birliği Uluslararası Sosyal İlişkiler bölümleri İngilizce eğitim verilmektedir.

Varna Ekonomi Üniversite Ücretleri

Finans, Yönetim, Turizm, Pazarlama, Uluslararası işletme, Ticaret Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, İnşaat Ekonomisi, Gayrimenkul Ekonomisi, İş Ekonomisi, Lojistik Ekonomisi, Bilişim Teknolojileri, İstatistik ve Ekonometri, Bilgi Sistemleri, Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümleri Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €
Uluslararası işletme bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000    €

Varna Free Üniversitesi Bölümleri

Uluslararası İktisadi ve İdari Fakültesi

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bölümü
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Uluslararası Pazarlama
Finans ve Muhasebe
Uluslararası İlişkiler

İş İdaresi ve Yönetim Fakültesi

İş idaresi
Uluslararası İşletme Yönetimi
Turizm İşletme
Kamu Yönetimi

Bilgisayar  Fakültesi

Bilişim

Hukuk Fakültesi

Güvenlik Fakültesi

Milli Güvenlik
Kurumsal Güvenlik
Acil ve Afet Koruma
Suç ve Kamu Düzeni Koruma Karşı Koyma

Psikoloji Fakültesi

Psikoloji

Mimarlık Fakültesi

Mimari ve Kentsel Çalışmalar Bölümü
Mimari Çevre Tasarımı
Binalar ve Tesisleri İnşaatı
İtfaiye ve Sivil Koruma

Sanatlar Fakültesi

Koreografi
Geleneksel Bulgar Dansları
Modern Dans Tiyatrosu bölümleri Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2300   €, Lisans; 3000 €
Psikoloji, Uluslararası işletme bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2300   €, Lisans; 3000    €