1Bulgaristan’da Üniversite Eğitim Okuma Şartları

Bulgaristan’da üniversite eğitim almak için lise veya meslek lisesi mezunu olmak yeterli olmaktadır. Lise alanlarına göre Bulgaristanda üniversite hazırlık okula devam ederler. Başarılı olduklarında İstedikleri bölümde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristan Üniversiteleri YÖK Denklik

Bulgaristanda üniversiteleri diplomaları YÖK Denklik vardır. Diplomalar Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir.

Bulgaristanda Üniversite Bölümleri 

Bulgaristanda üniversite bölümleri İngilizce, Fransızca, Almanca ve Bulgarcadır. IELTS 6,5 veya TOEFL 213 gibi İngilizce uluslar arası yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversite bölümleri 1.sınıfa doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristan’da Üniversite Eğitim Başvuru ve Kayıt Belgeleri

1.Diploma; Lise veya Meslek Lisesi diplomanın aslı, noter onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi.
2.Transkript;Lise veya Meslek Lisesi 1,2,3,4 sınıf notlarını gösteren not çizelgesi belgesi.
3.Taahhütname; Anne veya babası tarafından, öğrencinin Bulgaristan’da üniversite eğitim süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname.
4.Öğrenim Görme Hakkı Belgesi; Mezun olduğunuz lise veya meslek lisesinden alınacak olan Türkiye’deki Üniversitelerde okumaya hakkınız olduğuna dair yazı.
5. Pasaport; En az 2 yıl geçerli olmalıdır.
6. Sağlık Raporu; Son bir ay içerisinde özel hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınmış olması gerekir. “Fiziki ve ruh sağlığı açıdan herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitim görmesi tıbben uygundur.” yazılması gerekir.
7. 6 adet biyometrik fotograf

Tüm belgeler Valilik veya kaymakamlık’ta  apostil yapılmalıdır.

Bulgaristanda Gıda Giderleri

Bulgaristanda gıda giderleri 200-250 € arasında değişmektedir. Bulgaristan’da üniversite eğitim öğrencileri gıda malzemelerini marketlerden temin etmektedirler. Yurtların yakınlarında büyük marketler bulunmaktadır. 

Bulgaristanda Yurtlar, Evler

Bulgaristan üniversiteleri kampüs yurtları bulunmaktadır. Bulgaristanda Yurtlar fiyatları 60-150 € arasında değişmektedir. Öğrenciler 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristanda ev kiralayabilirler. Bulgaristanda ev kiraları üniversiteye ve şehir merkezine yakınlıklarına ve oda sayılarına göre 200-300 € arasında değişmektedir. 

Bulgaristanda Ulaşım

Bulgaristanda öğrenciler genelde ulaşım için aylık abone kartı kullanmaktadır. Bulgaristanda ulaşım otobüs, dolmuş ve metro ile yapılmaktadır. Yurtlar- Üniversiteler arasında ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır.

Bulgaristan’da Üniversite Eğitim Ücretleri

Bulgaristan’da üniversite eğitim ücretleri hazırlık okulunda genelde 2500 €’dur. Bulgaristan’da üniversite eğitim ücretleri İngilizce hazırlık okulu tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerinde 4500-4800 € arasındadır.

Bulgaristanda üniversite eğitim ücretleri lisans bölümlerine göre İngilizce veya Bulgarca dillerinde 2500-3500 € arasında değişmektedir. Bulgaristan’da üniversite eğitim ücretleriİngilizce bölümlerinde yüksektir. Bulgaristan’da üniversite eğitim fiyatları tıp lisans 6000-8000 € arasındadır.

Bulgaristanda Para Birimi

Bulgaristan Para Birimi Leva’dır. Tekil kullanımlarda ”Lev”, çoğul kullanımlarda ”Leva” olarak geçer.  Örnek; 1 Lev , 2 Leva, 5 Leva , 10 Leva şeklindedir. Lev’de, Türk para birimi TL’de ki kuruş gibi bozuk paraların tanımlanması için Stotin kavramı vardır.  1 Lev =  100 Stotinki. Örnek; 1 stotinka, 5 stotinki, 10 stotinki. Stotinka’nın yine Lev’de olduğu gibi çoğul ve tekil ayrımı yapılmadan ”stotin” olarak kullanılmaktadır.

Bulgaristanda Banka

Bulgaristanda Sofya ve Plovdiv’de  Ziraat Bankası şubeleri vardır. Öğrenciler Bulgaristan bankalarında hesap açtırabilirler. 

Bulgaristanda Oturum Kartı 

Bulgaristanda oturum kartı, 6 aylık ve bir senelik verilmektedir. Öğrenci oturum kartını bitiminde önce uzatmak zorundadır. Bulgaristan üniversitelerinden mezun olduktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapması gerekir.

Bulgaristanda Ehliyet

Bulgaristanda üniversite öğrencileri otomobil satın alabilirler. Bulgaristan’da üniversite eğitim aldıkları süre içinde öğrenciler TC ehliyetini kullanabilirler. Bulgaristanda otomobil ücretleri düşüktür.

Bulgaristanda Askerlik Tecili

Bulgaristan’da üniversite eğitim öğrencileri hazırlık dil okulu sırasında max 2 yıl, 29 yaşına kadar askerlik tecili yaptırabilirler. Lisans eğitimi sırasında max 6 yıl, 29 yaşına kadar askerliklerini tecil yaptırabilirler.

Bulgaristan’da askerlik tecil işlemleri TC Bulgaristan Konsolosluğunda yapılmaktadır.