1Öğrenciler Türkiyedeki alanlarına göre istedikleri bölümde İngilizce, Bulgarca dillerinde Bulgaristanda üniversite eğitimi alabilmektedirler. Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Bulgaristanda üniversite eğitimi Avrupa standartlarındadır.

Bulgaristanda üniversite eğitimi ÖSS şartı olmamasından dolayı son yıllarda Avrupa’da en çok tercih edilen ülkedir.

Bulgaristanda üniversite eğitimi için lise veya dengi okul mezunu olmak ve diploma not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristanda üniversiteleri lise transkriptlerine göre kabul belgesi verirler. Bulgaristanda üniversite eğitimi mühendislik bölümleri için fizik ve matematik, tıp bölümleri için kimya ve biyoloji derslerinin not ortalamaları değerlendirilir.

Öğrenciler genelde Sofya üniversitelerini tercih etmektedirler. Bulgaristanda üniversite YÖK denklik bulunmaktadır.

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi bölümlerinde Bulgaristanda üniversite lisans tamamlama programına katılabilirler. Meslek yüksekokulu mezunları önce Bulgaristanda üniversite hazırlık eğitimi almaları gerekir. Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu dil sertifikası ile mezun oldukları bölümün Bulgaristan Üniversitelerinin 3.sınıfına doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristanda üniversite eğitimi bölümleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarcadır. Uluslar arası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversite bölümleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Öğrenciler Bulgaristanda üniversite eğitimine hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık okuluna başlamadan önce karar vermesi gerekir. Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde hazırlık eğitimini alan öğrenciler Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Kimya, Radyofizik, Matematik,  Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde hazırlık eğitimini alan öğrenciler Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, ekonomi, işletme, pazarlama, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde hazırlık eğitimini alan öğrenciler Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde hazırlık eğitimini alan öğrenciler Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, felsefe, psikoloji, uluslararası hukuk, , gazetecilik  bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Üniversite eğitimi fiyatları hazırlık okulunda 2000-3500 € arasındadır. Bulgaristanda Üniversite eğitimi ücretleri lisans bölümlerinde 2500-3500 € civarındadır. Bulgaristanda Üniversite fiyatları İngilizce bölümlerinde daha yüksektir. Bulgaristanda Üniversite eğitimi bölümleri fiyatları aynıdır.

BULGARİSTAN ÜNİVERSİTELERİ

SOFYA ÜNİVERSİTELERİ
Sofya Tıp Üniversitesi
Sofya Teknik Üniversitesi
Sofya Ulusal Spor Akademisi
Sofya Ulusal Sanat Akademisi
Sofya Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi
Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi
Sofya Lüben İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi

PLOVDİV ÜNİVERSİTELERİ
Plovdiv Tıp Üniversitesi
Plovdiv Teknik Üniversitesi
Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi
Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi

VARNA ÜNİVERSİTELERİ
Varna Tıp Üniversitesi
Varna Teknik Üniversitesi

PLEVEN ÜNİVERSİTELERİ
Pleven Tıp Üniversitesi