1Bulgaristanda Üniversite fiyatları Bulgarca ve İngilizce bölümlerine göre değişmektedir. Bulgaristanda Üniversite ücretleri lisans bölümlerinde 2500-8000  € arasındadır. Bulgaristanda Üniversite ücretleri İngilizce tıp bölümlerinde 7000-8000 € arasındadır.

Bulgaristanda Üniversite fiyatları İngilizce hazırlık okulu 2500-4800  € arasındadır. Bulgaristanda Üniversite fiyatları İngilizce hazırlık okulu tıp bölümünde 4800  €’dur.

Bulgaristanda Üniversite ücretleri hazırlık okulu Bulgarca dili 2500-3700 € arasındadır. Bulgaristanda Üniversite ücretleri hazırlık okulu Bulgarca dili tıp 3700 €’dur. Bulgaristanda Üniversite fiyatları Bulgarca dili tıp 5000-6000  € arasındadır.

Bulgaristanda Üniversite fiyatları arasında en yüksek fiyat İngilizce tıp fakültelerindedir. Bulgaristanda Üniversite Bölümleri YÖK denklik bulunmaktadır. Bulgaristanda Üniversite fiyatları bölümleri eğitim dili İngilizce, Almanca, Bulgarca, Fransızcadır. 

SOFYA ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

Sofya Tıp Üniversite Fiyatları 

Sofya Tıp  Fakültesi

İngilizce Hazırlık; 4800   €, Lisans; 8000 € ,  Bulgarca Hazırlık; 3700   €, Lisans; 7000 €

Sofya Eczacılık Fakültesi

İngilizce Hazırlık; 4800   €, Lisans; 8000 € , Bulgarca Hazırlık; 3700   €, Lisans; 7000 €

Sofya Diş Hekimliği Fakültesi

İngilizce Hazırlık; 4800   €, Lisans; 8000 € ,  Bulgarca Hazırlık; 3700   €, Lisans; 6000 €

Sofya Tıp Koleji

Halk Sağlığı Fakültesi, Kamu Sağlığı ve Sağlık Bakımı Yönetimi, Hemşirelik,  Ebelik, Diş Teknisyenliği, Sağlık Bakımı bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3700   €, Lisans; 3700 €

Sofya Teknik Üniversite Fiyatları

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Telekominasyon Mühendisliği,  Mekatronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Taşımacılık Tekniği ve Teknolojileri,  Uçak mühendisliği bölümlerinde İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Elektrik mühendisliği,  Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi, Isı Transferi Mühendisliği, Haberleşme teknikleri ve teknolojisi, Havacılık Araçları ve Teknolojisi, Elektrik enerjisi üretimi ve elektrik teknolojisi, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Tasarım Mühendisliği, Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği, Otomasyon, , Termik ve Nükleer Güç Mühendisliği, Ulaşım Araçları ve Teknolojisi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Sofya Kliment Ohridski Üniversite Fiyatları

Tıp Fakültesi,  Tıp Rehabilitasyon, Yazılım Mühendisliği, Felsefe, Psikoloji, Hukuk, Pedagoji Fakültesi, Kamu İlişkileri,  Ekonomi, Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi,  Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Turizm,  Tarih, Gazetecilik ve Basın, Filoloji Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji,  Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya, İngiliz Filolojisi, Müzik, Basın ve Kitlesel Haberleşme, İktisat Yönetimi bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Tıp Fakültesi

Bulgarca Hazırlık; 3300   €, Lisans; 4650 €

Diğer Bölümler

Bulgarca Hazırlık; 3300   €, Lisans; 3300  €

Avrupa Ülkeleri İlişkileri İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 3300  €, Lisans; 3850 €

Sofya Yüksek İnşaat Lüben Karavelov Üniversite Fiyatları

Mimarlık, İnşaat Mühendisliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.
Bulgarca Hazırlık; 3000   €, Lisans; 3000  €  (Mimarlık)
Bulgarca Hazırlık; 3000   €, Lisans; 3000  €  (İnşaat Mühendisliği)

İnşaat Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 3000  €, Lisans; 3000 €

Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeodezi Üniversite Fiyatları

Mimarlık,Şehir Planlama, Bina İnşaatı,  Su Tedariki ve Kanalizasyon, Demir Yolu, Şehir Yapılanması, Bina ve Donatım İnşaatı,  Kamu Bilimleri, Jeodezi, Mekanik İnşaat, Konut Binaları, Sanayi ve Tarım Binaları, İç Dizayn Mimarisi, İnşaat Materyalleri ve İzolasyonu, Fizik, Yol İnşaatı,   Matematik,   Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 3500  €

İnşaat Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 4500  €, Lisans; 4500 €

Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversite Fiyatları

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Hukuk, Lojistik Ekonomisi, Gazetecilik, Turizm, Maliye, İşletme, Halkla İlişkiler, İstatistik ve Ekonometri, Makroekonomi, Pazarlama, Sanayi Ekonomisi, Ticaret Ekonomisi,  Bankacılık ve Sigortacılık, Endüstri Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Medya ve İletişim, Kamu Yönetimi bölümlerindeBulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2800   €, Lisans; 3300  €

Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ekonomi,  Finans İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 3000  €, Lisans; 3000 €

Sofya Kimya Teknojileri ve Metalürji Üniversite Fiyatları

İnorganik Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Organik Kimya Mühendisliği, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2400   €, Lisans; 2400  €

Metalürji Mühendisliği İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2700  €, Lisans; 2700 €

Endüstriyel Kimya Mühendisliği Fransızca eğitim verilmektedir.

Fransızca Hazırlık; 2700  €, Lisans; 2700 €

Kimya Mühendisliği Almaca eğitim verilmektedir.

Almaca Hazırlık; 2700  €, Lisans; 2700 €

Sofya Spor Akademisi Üniversite Fiyatları

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Menajerliği, Spor Animasyonu, Antrenörlük (56 spor dalı)  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3000   €, Lisans; 3000  €

Sofya Sanat Akademisi Fiyatları

Ressamlık,  Heykeltıraş,  Restorasyon Sanatı, Seramik Sanatı,   Stenografi Sanatı,  Kitap ve Matbaa Grafiği, Renkli Duvar Resmi Sanatı, Grafiker Ressam, Metal Sanatı, Moda ve Tasarım,   Oymacılık Sanatı, Tekstil Sanatı,  Reklam Dizaynı,  Porselen ve Cam Sanatı  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 4000  €

Sofya Maden Jeoloji Üniversite Fiyatları

Jeoloji Mühendisliği, Uygulamalı Jeofizik Sondaj, Ekoloji ve Çevre Koruma Maden Kaynakları Jeolojisi, Petrol ve Gaz Sanayi  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2500  €

Kimya Mühendisliği (Almanca), Metalurji Mühendisliği (İngilizce), Endüstriyel Kimya Mühendisliği ( Fransızca)

İngilizce- Almanca-Fransızca Hazırlık; 2700   €,  Lisans; 3000  €

Sofya Ormancılık Teknik Üniversite Fiyatları

Orman İdaresi, Avcılık ve Balıkçılık, Orman Ekonomisi, Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji ve Çevre Korunması bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 1800   €, Lisans; 3500  €

Veterinerlik İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500  €, Lisans; 4500 € 

Sofya Yeni Bulgar Üniversitesi Fiyatları

Mimarlık ve Tasarım,  İktisat ve İşletme,  Hukuk, Felsefe ve Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Biyomedikal Bilimler, Sinema, Güzel Sanatlar, Tiyatro, Telekomünikasyon, Otel ve Restoran Yönetimi, Sinema ve Televizyon, Fotoğrafçılık, Reklam ve Show Business, Psikoloji, Ekoloji ve Çevre Yönetimi, Pazarlama, Gazetecilik,  Halkla İlişkiler, Plastik Sanatlar, İngiliz Etütleri, Alman Filolojisi, İtalyanca Filolojisi, Fransızca Filolojisi, Müzik bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.,

Bulgarca Hazırlık; 2700   €, Lisans; 2700  €

Siyaset Bilimi, Otel ve Restoran Yönetimi Fransızca eğitim verilmektedir.

Bilgisayar Ağ Teknolojileri, Siyaset Bilimi İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2700  €, Lisans; 2700 €

STARA ZAGORA TRAKYA ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

Stara Zagora Trakya Üniversite Fiyatları

Veteriner Hekimliği,  Tıp,  Sağlık Hizmetleri Sosyal Faaliyetleri, Pedagoji Fakültesi, Okul Öncesi  ve İlk Okul Pedagojisi,  Tarım Ekonomisi, Hayvancılık, Tarım Mühendisliği, Tarımcılık, Ekoloji ve Çevre Koruma, İlkokul Pedagojisi ve Yabancı Dil, Özel Pedagoji,  Sosyal Pedagoji bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Tıp Fakültesi

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 5000 €

Tıp Koleji 

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2600  €

Veterinerlik

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3500 €

Diğer Bölümler

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2000 €

PLEVEN ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

Pleven Tıp Üniversite Fiyatları

Pleven Tıp

İngilizce Hazırlık; 3100   €, Lisans; 5200 € ,      Bulgarca Hazırlık; 3100   €, Lisans; 5000  €

Pleven Kamu Sağlığı

Hemşire, Ebelik, Sağlık Bilim Koleji bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3100   €, Lisans; 3000  €

PLOVDİV ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

Plovdiv Tıp Üniversite Fiyatları

İngilizce Hazırlık Yoktur.

Plovdiv Tıp 

Lisans; 8000 €
Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 7000 €

Plovdiv Diş

Lisans; 8000 €

Bulgarca Hazırlık; 2500    €, Lisans; 7000 €

Plovdiv Eczacılık

Eczacılık bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 7000 €

Plovdiv Paissi Hilendarski Üniversite Fiyatları

Tüm bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık ve Lisans; 3000 €

MATEMATİK VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ;  Bilişim, Matematik, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Enformatik, İşletme Bilişim Teknolojisi     

BİYOLOJİ FAKÜLTESİ; Biyoloji, Ekoloji ve çevre koruma, Biyoloji ve Kimya, Moleküler Biyoloji, Biyoinformatik, Biyoteknoloji endüstrileri ekolojisi, Tıbbi Biyoloji, Biyoloji ve fizik     

KİMYA FAKÜLTESİ; Kimya, Kimya ve Fizik, Hesaplamalı Kimya, Tıbbi Kimya, Pazarlama ve Kimya    

FİZİK FAKÜLTESİ; Fizik Mühendisliği, Fizik ve Matematik, Fizik Bilgi ve iletişim, Medikal Fizik     

EKONOMİ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ; Makroekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Pazarlama, İşletme, Siyaset Bilimi

FİLOLOJİ FAKÜLTESİ; Bulgar  dili ve edebiyatı, Slav Çalışmaları – Çekçe, Lehçe, Sırpça Dili, Rus Araştırmaları,  Balkan Dilleri, Uygulamalı Dilbilim, Bilgi teknolojileri ile Dilbilim Bulgar dil ve tarih,  Bulgarca ve İngilizce, Bulgar ve Fransız dili, Bulgarca ve Almanca Bulgar ve Rus dili, Bulgarca ve İspanyolca dili, Bulgar ve Yunan dili, Bulgar ve Türk dili, Bulgar dili ve Çince dili, Rusça ve İngilizce dili, Rus ve Fransız dili, Rusça ve Almanca dili İngilizce ve Fransızca dili, İngilizce ve Almanca dili, İngiliz dili

İngiliz Dili Hazırlık ve Lisans; 3000 €   

FELSEFE VE TARİH FAKÜLTESİ; Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Etnoloji, Arkeoloji     

EĞİTİM FAKÜLTESİ; Eğitim, Psikoloji, İlkokul ve Okul Öncesi Eğitim, Okul öncesi eğitim ve yabancı dil, İlkokul pedagojisi ve yabancı dil, Sosyal Eğitim, Özel Eğitim, Beden Eğitimi, Drama Tiyatrosu, Caz ve pop performansı sanat – eğitim, Müzik – Öğrenme, Güzel Sanatlar Pedagoji – Eğitim

HUKUK FAKÜLTESİ

Plovdiv Gıda Teknojileri Üniversite Fiyatları

Makina Mühendisliği,  Et ve Süt Teknolojileri, Tahıl, Ekmek ve Tatlı Teknolojisi, Konserve ve Soğutma Teknolojisi, Şarap ve Bira Teknolojisi, Tütün Ürünleri Teknolojisi,  Makine ve Cihaz yapımı, Isı tekniği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Turizm, İşletme İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversite Fiyatları

Tarım Mühendisliği, Tarım Fakültesi,  Ekonomi Fakültesi, Ziraat Fakültesi,  Ziraatçılık, Hayvancılık, Bağcılık, Bitki Koruması ve Zirai Ekoloji, Bitki Koruması, Ekoloji,  Ziraat Ekonomisi, Ziraat Turizmi, Pazarlama bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2500 € 

Ekonomi  bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2500    €

Plovdiv Teknik Üniversite Fiyatları

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Makina İnşaat Tekniği ve  Teknolojisi Uzmanlığı,  Otomasyon Enformasyon ve Yönetim Tekniği Uzmanı,  Makine ve Alet Yapımı Uzmanlığı, Nakliyat Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Endüstri Mühendisliği  bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000    €

Plovdiv Avrupa Koleji Fiyatları

Ekonomi, Muhasebecilik, İş yöneticiliği bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.
Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2600  €

Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji  Fiyatları

Siyaset Bilimi ve Politika, Finans, Muhasebecilik, Turizm bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 2500  €

Plovdiv Müzik Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi Fiyatları

Orkestra Şefliği, Ton Şefliği, Sanat Yönetmenliği, Fotoğrafçılık, Müzik Pedagojisi, Müzik Eğitimi, Klasik Enstrümanlar Sanatı,  Kompozisyon,  Sahne Koreografisi, Müzikal Koreografi, Tiyatro Aktörlüğü  bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3000   €, Lisans; 4000  €

VARNA ÜNİVERSİTELERİ FİYATLARI

Varna Tıp Üniversite Fiyatları

Varna Tıp
İngilizce Hazırlık; 4000   €, Lisans; 8000 € ,  Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 7000 €

Varna Diş Hekimliği
İngilizce Hazırlık; 4000   €, Lisans; 8000 € ,  Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 7000 €

Eczacılık
Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 7000 €

Varna Tıp Koleji
Halk Sağlığı, Sağlık Müfettişi, Rongen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Fizyoterapi Yardımcısı, Hemşirelik, Medikal Kozmotik bölümlerinde Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 3500   €, Lisans; 3350 €

Varna Teknik Üniversite Fiyatları

ELEKTRIK MÜHENDISLIĞI FAKÜLTESI
Elektrik Mühendisliği
Elektrik
Elektronik ve Elektrik
Teorik ve Ölçme Elektrik Mühendisliği

ELEKTRONIK FAKÜLTESI
Mikroelektronik ve Elektronik Ekipman
İletişim Teknolojileri
Toplum ve Hukuk Araştırmaları
Haberleşme Mühendisliği

BILGISAYAR TEKNOLOJISI VE OTOMASYON FAKÜLTESI
Bilgisayar Mühendisliği
Otomasyon Mühendisliği
Bilgisayar Bilim ve Teknoloji

GEMI İNŞA FAKÜLTESI
Gemi İnşa Mühendisliği
Gemi Makinaları
Navigasyon
Deniz Ulaştırma MÜhendisliği

MAKINE VE İMALAT MÜHENDISLIĞI
Takım Tezgahları
Malzeme Bilimi ve Teknoloji
Endüstriyel Tasarım
Otomotiv Mühendisliği
Endüstriyel Yönetim

DENİZ BİLİMleri VE EKOLOJİ FAKÜLTESİ
Ekoloji ve Çevre
Navigasyon
Ekonomi ve Yönetim
Ekoloji ve Çevre Koruma bölümleri Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojisi, Elektronik Mühendisliği, Gemi Elektrik Mühendisliği, Otomasyon ve Kontrol Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Deniz Tekniği Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği, Uzak Yol Gemi Kaptanlığı, İşletme Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği), Avrupa Birliği Uluslararası Sosyal İlişkiler bölümleri İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000    €

Varna Ekonomi Üniversitesi Ücretleri

Finans, Yönetim, Turizm, Pazarlama, Uluslararası işletme, Ticaret Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, İstatistik ve Ekonometri, Bilgi Sistemleri,  İnşaat Ekonomisi, Gayrimenkul Ekonomisi, İş Ekonomisi, Lojistik Ekonomisi, Bilişim Teknolojileri, Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümleri Bulgarca eğitim verilmektedir.

Bulgarca Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000 €

Uluslararası işletme bölümü İngilizce eğitim verilmektedir.

İngilizce Hazırlık; 2500   €, Lisans; 3000    €