1Öğrencilerin Bulgaristanda hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık sınıfı başlamadan önce karar vermeleri gerekir. Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestredir. Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir.

Uluslararası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Radyofizik, Matematik,  Kimya, Makine, İnşaat, Mimarlık gibi mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, ekonomi, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristan üniversite hazırlık sınıfı devamında Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, tarih, uluslararası hukuk, , gazetecilik  bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristan üniversitelerine yatay geçiş veya yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler lisans alanlarına uygun İngilizce veya Bulgarca Bulgaristanda hazırlık dil okuluna devam ederler. Bulgaristanda hazırlık dil okulunda başarılı olduklarında Bulgaristan üniversitelerine kesin kayıtlarını yaptırabilirler.