1Türkiye’ de örgün 4 yıllık üniversite eğitimine devam eden öğrenciler isterlerse Bulgaristanda üniversite  yatay geçiş yapabilirler.

Bulgaristanda üniversite yatay geçiş (transfer) sonrası Bulgarca, İngilizce, Almanca gibi dillerin hazırlık sınıfına devam ederler. Başarılı olduktan sonra lisans bölümlerine devam edebilirler.

Öğrencilerin Türkiye’de aldıkları dersleri Bulgaristan Üniversitelerinde saydırabilirler. Birkaç ders kayıpları olabilir.

Bulgaristanda Üniversite diplomaların YÖK Denklik vardır. Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir.