1Bulgaristanda Yüksek Lisans başvuru tarihleri Temmuz ayında başlar. Bulgaristan’da Yüksek Lisans eğitimi süresi 2 yıldır. Bulgaristan yüksek lisans programları İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir. Bulgaristanda Yüksek Lisans şartları lisans mezunu olmak yeterlidir.

Bulgaristanda Yüksek Lisans yapmak için lisans diploması yeterlidir. Lisans mezuniyet derecesi önemli değildir.

Bulgaristan’da Yüksek Lisans bölümleri İngilizce ve Bulgarca verilmektedir. Bulgaristanda Yüksek Lisans ücretleri İngilizce dilinde daha yüksektir. Bulgaristanda Yüksek Lisans fiyatları 2500-4000 € arasındadır. Bulgaristanda Yüksek Lisans bölümleri tıp, mühendislik için İngilizce dili tercih edilmektedir.

Bulgaristan Üniversitelerinden kabul alan öğrenciler Bulgaristan Yüksek Lisans öncesi İngilizce, Bulgarca, hazırlık okuluna devam ederler. Başarılı olduklarında Bulgaristan Yüksek Lisans programları na devam ederler.

Bulgarsitan’da yüksek lisans YÖK Denklik bulunmaktadır.